Hopp til innhold

Representerer du en kommune?

Vårt ønske er at alle kommunene i Norge tilrettelegger for trygg vannglede. Alle svømmeklubbene i Norge er parate til å bistå, i tillegg til Redningsselskapets redningsskøyter og lokale lag. Ta kontakt med dine lokale lag, og legg en plan sammen for 5. juni!

Bli med på «Hele Norge svømmer» 5. juni!

Hva skjer 5. juni?

5. juni inviteres kommuner, skoler og barnehager til å bli med på «Flytefesten», og vi oppfordrer dere til å opprette et eget arrangement i tidsrommet 13:00-14:00. I dette tidsrommet vil NRK ha livesendinger fra hele landet. Vi vil også forsøke oss på ny verdensrekord i samtidig flyting i tidsrommet 13:37-13:40 denne dagen.

Hvorfor flytefest?
Å flyte er første steg mot å lære seg å svømme. NRK, i samarbeid med Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund, ønsker å sette fokus på trygg vannglede denne dagen.

Hvor arrangeres flytefesten?
Det er litt opp til hver enkelt kommune, forhåpentligvis får vi til arrangementer i hele landet!

Vi oppfordrer alle til å sette av 5. juni i kalenderen allerede nå, slik at vi alle kan bidra til at vi får en super og trygg fest!